Etap Ubezpieczenia, elitarne towarzystwo agentów pośrednictwa

Pliki do pobrania

W tym dziale będą sukcesywnie dodawane pliki, które będą mogli Państwo pobrać i uzupełnić w domu:

Przy wypełnianiu dokumentów należy OBOWIĄZKOWO podać:

  • osoba fizyczna: PESEL, imię, nazwisko, adres
  • firma: REGON, nazwę firmy, adres

Nie podanie powyższych danych może skutkować brakiem zarejestrowania zgłoszonego dokumentu

 

wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC na koniec okresu ubezpieczenia – ściągnij

 

wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC przez nabywcę pojazdu – ściągnij

 

wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC w przypadku podwójnego ubezpieczenia – ściągnij

 

Zgloszenie sprzedazy – ściągnij

 

wniosek o zwrot składki- ściągnij

 

umowa kupna-sprzedaży – ściągnij

 

wspólne oświadczenie o zdarzeniu drogowym – ściągnij