Etap Ubezpieczenia, elitarne towarzystwo agentów pośrednictwa

Obowiązek

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody w mieniu lub na osobie wyrządzone osobom trzecim w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

W ramach ubezpieczeń obowiązkowych odpowiedzialności cywilnej wyróżniamy:

 • OC komunikacyjne
 • OC rolników
 • OC budynku wchodzącego w skład gospodarstwa rolnego
 • OC adwokatów
 • OC radców prawnych
 • OC notariuszy
 • OC biegłych rewidentów
 • OC komorników
 • OC doradców podatkowych
 • OC zarządców nieruchomości
 • OC pośredników nieruchomości
 • OC prowadzących biura rachunkowe
 • OC rzecznika patentowego
 • OC rzeczoznawców majątkowych
 • OC detektywów
 • OC architektów i inżynierów budownictwa
 • OC organizatorów imprez masowych
 • OC organizatorów turystyki
 • OC agentów ubezpieczeniowych
 • OC brokerów ubezpieczeniowych
 • OC podmiotów certyfikujących podpis elektroniczny
 • OC eksploatujących obiekty jądrowe za szkodę jądrową
 • OC podmiotu przyjmującego zamówienia świadczenia zdrowotne
 • OC badacza i sponsora
 • OC zawodowe lekarzy