Etap Ubezpieczenia, elitarne towarzystwo agentów pośrednictwa

Przyszłość

Reforma emerytalna dokonana w 1999 roku wprowadziła nowy system emerytalny opierający się na trzech filarach:

  • I Filar – ZUS przynależność do niego jest obowiązkowa. Wpływa do niego składka emerytalna w wysokości 12, 22% wynagrodzenia brutto, która zapisywana jest na indywidualnym koncie
  • II Filar – OFE jest obowiązkowy, zarządzany przez podmioty prywatne. Trafia do niego składka emerytalna stanowiąca 7,3% wynagrodzenia brutto. Składkę przekazuje ZUS, która jest zapisywana na prowadzonym przez Fundusz indywidualnym koncie
  • III Filar – dodatkowa i dobrowolna forma oszczędzania na emeryturę w postaci indywidualnych kont emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, polis życiowych lub na do życie.

Z dniem 1 maja 2011 weszły w życie nowe regulacje związane z funkcjonowaniem systemu emerytalnego. Składka przekazywana do II Filaru została obniżona z 7,3% do 2,3%. Pozostałe 5% zostanie umieszczone w ZUS na indywidualnym subkoncie. Proporcje składek będą się zmianiać w następnych latach, aż do 2017r. kiedy osiągną następujący poziom: 3,5 % odprowadzane do OFE i 3,8% do ZUS na subkonto.

Do Otwartego Funduszu Emerytalnego musi przystąpić każda osoba urodzona po 31.12.1968r., która:

  • pracuje na umowę o pracę
  • pracuje na umowę zlecenie
  • odbywa płatny staż, praktykę zawodową, otrzymuje żołd
  • prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą

OFE należy wybrać w ciągu 7 dni od momentu rozpoczęcia pracy. WAŻNE! Od 1 stycznia 2012 zostanie całkowicie zakazana akwizycja do OFE. Przystąpienie do funduszu będzie możliwe tylko w trybie korespondencyjnym.

Jeżeli tego nie zrobimy uczyni to za nas ZUS w drodze tzw. losowania. Losowanie ZUS odbywa się dwa razy w roku 31 lipca oraz 31 stycznia jednak w praktyce jeśli chcemy uniknąć losowania mamy czas do 10 lipca lub do 10 stycznia.

W losowaniu nie uczestniczą Fundusze osiągające najwyższe zyski, mające największy udział w rynku. Dlatego nie daj się wylosować, sam zdecyduj gdzie ma trafić Twoja składka emerytalna.

Pamiętaj! To są Twoje pieniądze, które w przyszłości zamienią się w Twoją emeryturę!

Jeżeli jesteśmy nie zadowoleni z wybranego lub narzuconego nam w losowaniu ZUS Funduszu Emerytalnego możemy go zmienić. Od 1 maja 2011 została zniesiona opłata za zmianę funduszu przed upływem 2 lat w danym OFE. 

Warto wiedzieć, że w przypadku śmierci członka OFE środki zgromadzone na koncie są dziedziczone przez osobę wskazaną na deklaracji. W przypadku nie wskazania takiej osoby, zgromadzone środki wchodzą w skład spadku i podlegają ogólnym zasadom dziedziczenia, a wypłata zostanie dokonana po uzyskaniu sądowego stwierdzenia nabycia spadku.