Etap Ubezpieczenia, elitarne towarzystwo agentów pośrednictwa

Rodzina

przystąp do ubezpieczenia grupowego!!! zapytaj agenta jak to zrobić

 

Rodzaj ryzyka

Suma ubezpieczenia

Składka ubezpieczeniowa w PLN

Śmierć Ubezpieczonego

30 000,00

4,71

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW

60 000,00

2,99

Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu

60 000,00

0,67

Trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego ( 1% uszczerbku = 370 zł )

37 000,00

9,24

Poważne zachorowanie Ubezpieczonego

5 000,00

1,88

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW (1% SU = 90 zł za dzień)

9 000,00

0,37

Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby (1% SU = 45 zł za dzień)

4 500,00

6,39

Trwała i całkowita niezdolność Ubezpieczonego do pracy

3 000,00

0,78

Śmierć Małżonka Ubezpieczonego

10 000,00

3,05

Śmierć Małżonka Ubezpieczonego w wyniku NW

20 000,00

1,08

Śmierć Dziecka Ubezpieczonego

3 000,00

0,18

Śmierć Dziecka Ubezpieczonego w wyniku NW

6 000,00

0,65

Osierocenie Dziecka przez Ubezpieczonego

3 500,00

1,53

Żywe urodzenie Dziecka

1 000,00

4,13

Martwe urodzenie Dziecka

2 500,00

0,07

Śmierć Rodzica Ubezpieczonego lub Rodzica Małżonka Ubezpieczonego

2 000,00

11,68

Łączna kwota składki miesięcznej:

49,40 zł

UBEZPIECZENIE POSAGOWE

Jak zabezpieczyć przyszłość finansową dzieci?

Jeśli jesteś rodzicem lub dziadkiem i zależy ci na zabezpieczeniu dobrego startu w dorosłe życie swoich dzieci i wnuków – spróbuj poszukać sposobu na realizację ich przyszłych potrzeb w ramach ubezpieczeń na życie. Polisa posagowa jest specyficznym rodzajem ubezpieczenia na życie i dożycie oraz ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym. Być może już wkrótce podjęcie studiów będzie wiązało się z dużymi wydatkami, które mogą obciążyć konto rodziców studenta lub wypłaty kilku pierwszych lat jego pracy. Już dziś tym, którzy chcieliby studiować np. na zagranicznej uczelni, a nawet na renomowanej uczelni krajowej (zwłaszcza zaocznie), nie jest łatwo.
A przecież opłata za studia to nie jedyny wydatek, jaki czeka młodego człowieka wchodzącego w dorosłe życie. Pieniądze są też przecież potrzebne na założenie rodziny, mieszkanie, ewentualnie samochód.Jak sama nazwa wskazuje, polisa posagowa pomaga rodzicom zebrać pieniądze dla dziecka (czyli jest to coś w rodzaju posagu właśnie) na czas, gdy wkracza ono w samodzielne życie. Pieniądze te mogą być również spożytkowane na inne cele, np. pokrycie kosztów czesnego – wówczas ubezpieczenie to zwane jest ubezpieczeniem stypendialnym. Polisa posagowa jest zbliżona do ubezpieczenia na życie i dożycie lub do ubezpieczenia z funduszem inwestycyjnym.
Generalnie w obu przypadkach w razie śmierci ubezpieczającego (przy ubezpieczeniu posagowym – rodzica) wypłaca się pieniądze uposażonemu (w przypadku ubezpieczenia posagowego jest to dziecko).
Różnica polega na tym, że ubezpieczeniem posagowym objęty jest uposażony (a nie ubezpieczający), który dostaje świadczenie po osiągnięciu określonego wieku.

Najczęściej podejmowanymi programami oszczędnościowymi, których beneficjentem może być twoje potomstwo są:

  • lokata bankowa
  • ubezpieczenie posagowe
  • fundusze inwestycyjne

Zalety ubezpieczeń posagowych:

  • W momencie, który sam wybierzesz, twoje dziecko dostanie sporą sumę na usamodzielnienie się. To ty – rodzic – decydujesz, w jakim wieku twoje dziecko będzie mogło skorzystać ze zgromadzonego kapitału, a więc jak długo będziesz musiał opłacać składki. UWAGA! Ubezpieczenie posagowe, podobnie jak ubezpieczenie na życie, oznacza najczęściej wieloletnie wydatki.
  • W razie śmierci ubezpieczonego w czasie trwania umowy uposażony dostanie pieniądze. Ubezpieczyciel przejmuje na siebie obowiązek opłacania pozostałych składek (ewentualnie uzupełnienie wkładu w funduszu inwestycyjnym do wysokości sumy ubezpieczenia). Wypłata świadczenia nastąpi zgodnie z umową na koniec okresu ubezpieczenia. Zgodnie z zasadą rządzącą ubezpieczeniami suma ta będzie wyższa niż wpłacone przez rodzica składki. Bierze się to stąd, że choć wszyscy ubezpieczeni płacą składki, nie wszystkim przytrafia się przecież zdarzenie objęte ubezpieczeniem. Innymi słowy – wszyscy zrzucają się na pechowców. UWAGA! Często spotyka się umowy gwarantujące również wypłatę renty (np. wysokość 2 proc. sumy ubezpieczenia miesięcznie) od momentu śmierci ubezpieczonego (rodzica, czyli twojej) do końca trwania umowy.
  • Świadczenie, które wypłaca towarzystwo nie jest obciążone ani podatkiem dochodowym, ani podatkiem od spadków; nie podlega też zajęciu przez sąd. Jednak składki, którymi opłacasz ubezpieczenie, są oczywiście (jako twój dochód) opodatkowane.
  • Masz „przymus” oszczędzania. Gdy go brakuje, np. przy odkładaniu pieniędzy w banku, determinacja może zawieść i odłożysz mniej, niż planowałeś. Korzyści z polisy posagowej odnosi oczywiście dziecko, a ubezpieczającym, czyli opłacającym składki, i jednocześnie ubezpieczonym jest zazwyczaj rodzic (choć nie tylko – może to być opiekun dziecka lub dowolna inna osoba). Najczęściej w momencie zawarcia umowy ubezpieczenia dziecko nie może przekroczyć wieku 12-15 lat.

Oczywiście im dłuższy okres oszczędzania, tym zyski większe. Warto więc zastanowić się nad kupnem polisy możliwie wcześnie – ubezpieczyciele nie wyznaczają dolnej granicy wieku dziecka. Teoretycznie najczęściej ubezpieczonym może być dorosły (od 18 lat do – w zależności od ubezpieczenia – ok. 60-70 lat). Jednak, zupełnie jak przy polisach na życie, próg opłacalności ubezpieczenia (zarówno dla ubezpieczyciela, jak i ubezpieczającego) jest zwykle niższy.

Już w wieku czterdziestu kilku lat ubezpieczony powinien się poważnie zastanowić, czy zniesie ciężar ubezpieczenia (im krótszy okres opłacania składek, tym ich wysokość większa). Poza tym jego stan zdrowia może być w starszym wieku na tyle zły, że ubezpieczyciel odmówi ubezpieczenia w ogóle, sądząc, że ryzyko śmierci ubezpieczonego jest zbyt wysokie. Towarzystwo zawsze rezerwuje sobie do tego prawo, a w najlepszym razie podwyższy żądaną składkę.

UWAGA!
Towarzystwa ubezpieczeniowe bardzo niechętnie ubezpieczają rodziców starszych dzieci, bojąc się, że w ciągu paru lat trzeba będzie wypłacić kapitał.

Ubezpieczenie posagowe jest to program finansowy realizowany przez towarzystwa ubezpieczeń na życie i przeznaczony do utworzenia kapitału, który dorosłe już dziecko będzie mogło wykorzystać w przyszłości. Ubezpieczyciele proponują jednocześnie różne koncepcje realizacji przyszłych potrzeb dziecka i ubezpieczających je osób.

Proponowane przez towarzystwa programy mogą mieć charakter:

  • oszczędnościowy
  • ochronno-oszczędnościowy

Wybór koncepcji powinien zależeć od tego czy wolisz przede wszystkim zbierać dziecku kapitał, czy też zabezpieczyć mu również pieniądze na wypadek swojej śmierci. Powinieneś mieć przy tym na uwadze, że ta druga możliwość jest bardziej kosztowna, ponieważ ochrona życia pochłania sporą część składki.