Etap Ubezpieczenia, elitarne towarzystwo agentów pośrednictwa

Akty prawne

Ustawy

Kodeks cywilny

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – obowiązująca do 11-02-2012

Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych – nowelizacja z 11-02-2012

Ustawa o posrednictwie ubezpieczeniowym

Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej

Prawo o ruchu drogowym

Taryfikator wysokosci mandatu 2012

Taryfikator punktow karnych obowiazujacy od 02-2012

Kodeks pracy

Ustawa o ochronie danych osobowych

Ustawa o podatku od osób fizycznych

Ustawa o podatek od osób prawnych

Ustawa o obligacjach

Ustawa o ochronie mienia i osób

Ustawa o najmie lokali mieszkaniowych i dodatków mieszkaniowych

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

Ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych

Ustawa o rachunkowości

Ustawa o pracownikach urzedow panstwowych

Ustawa o odpadach

Prawo bankowe

Prawo budowlane

Rozporządzenia

Rozporządzenie MF w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej radców prawnych

Rozporządzenie MF w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej adwokatów

Rozporządzenie MF w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej notariuszy

Rozporządzenie MF w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przyjmujących zamówienia